Tổng quan về hệ thống kỹ năng trong Hiệp Khách Giang Hồ MEM

Giới Thiệu11-10-2017

Fanpage: https://www.facebook.com/hkgh.memHệ thống kỹ năng là hệ thống chiêu thức của các lớp nhân vật trong game. Mỗi Hiệp Khách trong quá trình chinh chiến sẽ học rất nhiều kỹ năng để tăng cấp cũng như các phẩm chất của nhân vật, giúp cho nhân vật trở nên hùng mạnh, có sức xông pha mọi trận mạc, phó bản.

Hệ Thống Kỹ Năng

Tổng quan về hệ thống kỹ năng trong Hiệp Khách Giang Hồ MEM - ảnh 1

Mở ở level 10.

Mỗi môn phái khác nhau sẽ có bộ kỹ năng khác nhau.

Kỹ Năng bao gồm : Khí công, kỹ năng tấn công, kỹ năng hỗ trợ, kỹ năng hóa trang.

Khí Công

Tổng quan về hệ thống kỹ năng trong Hiệp Khách Giang Hồ MEM - ảnh 2

Tăng 1 cấp được 1 điểm khí công. Sau chuyển chức mỗi khi tăng 1 cấp sẽ nhận được 2 Khí Công.

Chuyển chức mở ra tầng khí công mới.

Đạt đến cấp tương ứng không tổ chức, mỗi khi tăng 1 cấp chỉ nhận được 1 điểm, sau khi chuyển chức sẽ được bù lại điểm số tương ứng.

Tăng cấp khí công sẽ tăng điểm thuộc tính của nhân vật.

Thông qua cộng điểm, mỗi loại Khí Công được tăng tối đa 20 cấp.

Có thể Tẩy điểm bằng cách dùng Sâm Trường Bạch mua ở Tiệm.

Kỹ Năng Tấn Công

Tổng quan về hệ thống kỹ năng trong Hiệp Khách Giang Hồ MEM - ảnh 3

Là hệ thống kỹ năng chủ động.

Cấp chuyển chức lên 1 bậc sẽ học được kỹ năng tấn công tương ứng của chức mới.

Kỹ năng trong cùng 1 tầng võ công phải học theo thứ tự.

Tu luyện kỹ năng tấn công cần Đồng, Điểm Rèn Luyện và sách kỹ năng võ công tương ứng.

Kỹ Năng Hỗ Trợ

Tổng quan về hệ thống kỹ năng trong Hiệp Khách Giang Hồ MEM - ảnh 4

Là hệ thống kỹ năng bị động.

Cấp chuyển chức càng cao sẽ học được kỹ năng hỗ trợ tương ứng.

Kỹ năng trong cùng 1 tầng võ công phải học theo thứ tự.

Tu Luyện kỹ năng hỗ trợ cần Đồng, Điểm Rèn Luyện và sách Kỹ Năng tương ứng.

Kỹ Năng Hóa Trang

Tổng quan về hệ thống kỹ năng trong Hiệp Khách Giang Hồ MEM - ảnh 5

Khi mặc hóa trang có thể sử dụng được kỹ năng của hóa trang đó

Trang chủ: https://hkgh.mobo.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/hkgh.mem
 

Video Mới nhất


Theo dõi video hot OMGA.vn


BÌNH LUẬN