S Online

S Online

Nhập Vai - Soha Game
ĐÁNH GIÁ
Cộng Đồng
0/0 Lượt
Tốt
Đánh giá của bạn
TẢI GAME

28/10/2017
oMG247
Đột nhập căn cứ địch: Tính năng căng não và “max troll” trong S Online
Với hoạt động này, người chơi sẽ trải qua những giây phút nín thở trong căn cứ của kẻ địch để hoàn thành các nhiệm vụ được giao