Wednesday, 2 Dec 2020

4 Comments

  1. để master yi ngày xưa chơi hay hơn bây giờ , do có quá nhiều người lên đồ dame lệ thuộc vào đòn đánh thường nên kỹ năng mới bị chuyển qua vật lý

    Reply

Post Comment